پیشنهادهای شگفت انگیز
 • سوسیس پرکن سه کیلویی
  سوسیس پرکن سه کیلویی
  تعداد محدود
 • کالباس بر خانگی کلترونیک(Clatronic) مدل MA2640
  کالباس بر خانگی کلترونیک(Clatronic) مدل MA2640
  تعداد محدود
 • دستگاه کباب زن(کباب ساز) خانگی شاندرمن
  دستگاه کباب زن(کباب ساز) خانگی شاندرمن
  تعداد محدود
 • غذاساز، سوسیس ساز(کاترمیکسر) و خرد کن نوا الکتریک
  غذاساز، سوسیس ساز(کاترمیکسر) و خرد کن نوا الکتریک
  تعداد محدود
 • خمیرگیر ۸ کیلویی موتور داخل
  خمیرگیر ۸ کیلویی موتور داخل
  تعداد محدود
 • خمیرگیر ۵ کیلویی موتور داخل
  خمیرگیر ۵ کیلویی موتور داخل
  تعداد محدود