اگه تا اینجا اومدی یعنی شرایط اقتصادی به تو هم مثل خیلیای دیگه فشار آورده و چند وقتی هم هست که کرونا مزید بر علت شده و نذاشته یه آب خوش از گلومون پایین بره. نگران نباش دوست من، فقط کافیه این مقاله رو تا آخر بخونی تا یه راه حل عالی جلوی پات بذارم.

همیشه دربازه بعضی از مشاغل و ارزش افزوده اش شنیدیم و مطمئنم شما هم مثل من با دهن باز گفتید: “واقعا؟ خدا وقتی واسه کسی بخواد چه پولایی در میاره.”

یکی از اون کارها کار مواد غذاییه. محاله ممکنه بری توی یه رستوران و حساب نکنی که طرف چقدر سود کرد. آخرشم میگی این غذا برا خودش در میاد فوق فوقش ۱۰ هزار تومن ولی ۵۰ تومن از ما پول گرفت. کار تو حوزه مواد غذایی همیشه پولساز بوده، تا وقتی که جناب کرونا تشریف آوردند. دیگه نه کسی رستوران رفت و نه کسی حساب سود رستوران دار رو کرد. اما تو این فاصله مشاغل خونگی به خاطر کیفیت بالاتر و بهداشت بیشتر رونق گرفت.

تولید سوسیس و کالباس خونگی همون کار پر سودیه که این روزا تو بورسه و تو هم میتونی فقط با داشتن یک دستگاه و یه دوره آموزشی کم هزینه، شروع به تولید کنی. گروه شاندرمن کاتر میکسری داره که کمکت میکنه محصولتو با کیفیت بیشتر تولید کنی. پس به جای غر زدن از شرایط اقتصادی و بیماری و…، از شرایط بازار استفاده کن و خودت آقای خودت باش و برای خودت توی خونه یه کسب و کار پر سود راه بنداز.